Samba Tarnobrzeg

Zasady odpłatności za zajęcia edukacyjno-taneczne w NPOW „Źródło Pasji” - SzkołaTańca Samba rok szkolny 2023/24


1. Zajęcia w Niepublicznej Placówce Oświatowo-Wychowawczej „Źródło Pasji” są płatne.

2. Opłata za zajęcia może być wnoszona:
- indywidualnie przez rodzica (lub opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej,
- grupowo (za całą grupę) przez organizacje lub instytucje z którymi podpisano odpowiednią umowę i które wyraziły zgodę na finansowanie zajęć danej grupy.

3. Opłaty rozłożone są równomiernie na 10 miesięcy, uwzględniają przerwy świąteczne i ferie (są one odliczone). W ramach opłat odbędzie się gwarantowana liczba godzin, ujęta w poniższym zestawieniu.

Opłaty należy wpłacać na konto przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
nr konta:
Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza "Źródło Pasji"
Tarnobrzeg Wyspiańskiego 8/81     nr  konta :

Santander Bank: 89 1090 2590 0000 0001 3115 6363

W tytule przelewu proszę wpisać:
Imię i nazwisko DZIECKA

oraz okres za jaki jest wnoszona opłata.

Wysokość opłat:
Opłata czesnego dokonywana jest według kilku stawek w zależności od ilości godzin zajęć w tygodniu. Wpłaty miesiączne są takie same w każdym miesiącu. 

 Zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej
Gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 34 godzin zegarowych 
Podana liczba godzin uwzględnia świąteczne przerwy w nauce i ferie.
Opłata wynosi: 

90 zł za miesiąc (10 wpłat po 90 zł) płatnych co miesiąc, od września 2023 do czerwca  2024.
Pierwsza wpłata do 30 września ,pozostałe do 5 dnia każdego miesiąca.
Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 25 września a 23 czerwca.  

Zajęcia 2 razy  w tygodniu po 1 godzinie zegarowej.
Gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 74 godziny zegarowe.
Opłata wynosi:
150 zł za miesiąc  (10 wpłat  po 150 zł) płatnych co miesiąc od września 2023 do czerwca  2024
Pierwsza wpłata do 20 września, pozostałe do 5 dnia każdego miesiąca.
Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 04 września a 23 czerwca.   

Zajęcia 3 godziny zegarowe w tygodniu - 2 razy po 1,5 godz

Gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 110 godzin zegarowych.
Opłata wynosi:
160 zł za miesiąc  (10 wpłat rat po 160 zł) płatnych co miesiąc, od września 2023 do czerwca  2024. Pierwsza wpłata do 20 września, pozostałe do 5 dnia każdego miesiąca. Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 05 września a 23 czerwca.

Zajęcia 4,5 godziny zegarowe w tygodniu - 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny 
Gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 165 godzin zegarowych.

Opłata wynosi: 200 zł za miesiąc  (10 wpłat po 200 zł) płatnych co miesiąc od września 2023 do czerwca  2024. Pierwsza wpłata do 20 września, pozostałe do 5 dnia każdego miesiąca. Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 05 września a 23 czerwca.    

Opłaty za szkolenia dodatkowe (z trenerami konsultantami) ustalane są indywidualnie i podawane przed rozpoczęciem danego szkolenia.

Terminy wpłaty czesnego:

Pierwsza wpłata  - do 20 września 2023
Kolejne wpłaty
Każda kolejna wpłata miesięczna powinna być wpłacona do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry. Przy czym opłata za maj i czerwiec płacona łącznie do dnia 20 maja 2023

W przypadku gdy dana osoba zaczyna zajęcia w miesiącu późniejszym niż wrzesień, opłata wnoszona jest od miesiąca, w którym osoba rozpoczyna zajęcia.

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.