Samba Tarnobrzeg
24 listopada 2021

Przypominamy o procedurach sanitarnych.

Przypominamy o procedurach sanitarnych.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną przypominamy podstawowe zasady wprowadzone dla uczestników zajęć tanecznych organizowanych przez NPOW Źródło Pasji - Szkoła Tańca Samba.

 

1. Bezpośrednio po wejściu do budynku istnieje obowiązek dezynfekcji rąk.

 

2. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane używać maseczek osłaniających usta i nos. Zasada nie obowiązuje po wejściu na salę zajęciową.

 

3. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznieosoby zdrowe, nieposiadające objawów przeziębienia (kaszel, podwyższona temperatura pow. 37 stopni, katar)

 

4.Korzystanie z szatni odbywa się w systemie naprzemiennym grupy nie mogą mieszać się miedzy sobą tzn. każda grupa korzysta ze swojej szatni naprzemiennie. Grafik korzystania z szatni umieszczony jest przy wejściu do szatni.(w jednej sztni powinny przebierać się dzieci z jednej grupy. Uczestnicy zajeć na salę główna powinni wchdzić przez małą salę (strefa bezpieczeństwa). Tak aby ograniczyć kontakt między uczestnikami grup na korytarzach.

 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo kontroli temperatury uczestników zajęć. W razie stwierdzenia u uczestnika zajeć temperatury przekraczającej 37 stopni opiekun prawny dziecka powinien w trybie pilnym zabrać dziecko z zajęć

 

6.Rzeczy pozostawiane w szatniach będą usuwane na bieżąco - prosimy nie pozostawiać po zajęciach w szatniach części garderoby i obuwia. W takim przypadku nie odpowiadamy za ich ewentualną utratę.

Po każdych zajęciach zaleca się zbieranie pozostawionej przez uczestników odzieży.


7. Prosimy o przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 10 min przed ich rozpoczęciem i sprawne przebieranie się uczestników i opuszczanie budynku po zakończeniu zajęć. Prosimy o korzystanie z szatni w sposób sprawny i bez zbędnej zwłoki.

 

8. Obowiązuje zasada dezynfekcji rąk podczas korzystania z sanitariatów - ręce powinny być dezynfekowane przed i po wyjściu z toalety.

 

9. Prosimy o nie przebywanie na terenie obiektu opiekunów dzieci podczas trwania zajęć. W wyjątkowych wypadkach - jeśli nie ma innego wyjścia osoby pozostające na terenie obiektu zobowiązane są do używania maseczek oraz zachowania dystansu społecznego min. 1,5m.

 

10. Wprowadza się czasowe ograniczenie ilości osób przebywających na sali. Na sali nie powinno być więcej niż 1 osoba na 6 m2. Zajęcia należy prowadzić w ten sposób aby wszędzie gdzie jest to możliwe zachować dystans miń 1.5m. Maksymalna liczba osób na duzej sali wynikająca z powyższego przelicznika nie powinna być większa niż 45 osób.

 

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.